कृपया सर्व Members नी ७ दिवसाच्या आत आपली Profile पूर्ण update करावी अन्यथा Profile DELETE करण्यात येईल .Please update your full profile within 7 days. If not, your profile will be deleted though you are paid member.

Advance Search


आम्ही नवीन सेवा सुरु करीत आहोत


संपूर्ण भविष्य,तुमच्या मोबाईल क्रमांकावरून तुमचे भविष्य,लग्नाआधी व लग्न ठरल्यानंतर वर व वधूला समुपदेशन
- श्रीमती. भिडे
रु. १२००/- प्रत्येकी


पत्रिका, गुणमिलन
- श्री. जोशी
रु. १००/- प्रत्येकी


मनातील घुसमट, नैराश्य, अबोला, घटस्फोट
- श्रीमती. कुलकर्णी
रु. ५००/- प्रत्येकी

 
Know More

Submit Your Success Story Submit